Zveřejněno 3.10.2017

autoservis Alfa Romeo - dílny Průcha

CALIX - elektrický systém pro předehřev motoru >>> Systém CALIX slouží k předehřevu kapalinou chlazených motorů u zaparkovaných vozidel. Předehřátí motorů před startem se projeví: úsporou paliva menším opotřebením motoru menším objemem škodlivin ve výfukových plynech